W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek

15.12.2022

Podpisanie umowy na dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek

mająca na celu poprawę warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego w ruchu drogowym i pieszym poprzez przebudowę drogi gminnej do m. Sojczynek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy informuje, iż dnia 15 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek”

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi o długości 2,266 km. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu warstwy jezdni z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej oraz uzupełnieniu poboczy. Wykonanie nowej nawierzchni oraz chodników poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych, wpłynie na zmniejszenie hałasu i powstawaniu zapylenia.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1 595 528,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100) tj.: 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

{"register":{"columns":[]}}