W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie zbiornika.

Otwarta zielona pokrywa szamba.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grajewo mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Grajewo.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych bądź przydomowych oczyszczalni.

Należy pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.

W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na Gminę w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków proszę właścicieli nieruchomości o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenia jej do 31 marca 2023 r. do Urzędu Gminy Grajewo, pok. nr 3.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Grajewo lub do pobrania poniżej.

Materiały

Formularz ewidencji zbiorników
Formularz​_ewidencji​_zbiorników.pdf 0.24MB
{"register":{"columns":[]}}