W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

25.08.2023

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), Wójt Gminy Grajewo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin do 27.10.2023 r. na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Grajewo, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (do dnia 31.12.2024 r.).

Materiały

Odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
ODWOŁANIE​_OŚWIADCZENIA​_O​_WYŁĄCZENIU​_SIĘ​_Z​_GMINNEGO​_SYSTEMU​_GOSPODAROWANIA​_ODPADAMI​_KOMUNALNYMI.docx 0.02MB
Odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
ODWOŁANIE​_OŚWIADCZENIA​_O​_WYŁĄCZENIU​_SIĘ​_Z​_GMINNEGO​_SYSTEMU​_GOSPODAROWANIA​_ODPADAMI​_KOMUNALNYMI.pdf 0.20MB
Oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
OŚWIADCZENIE​_O​_WYŁĄCZENIU​_SIĘ​_Z​_GMINNEGO​_SYSTEMU​_GOSPODAROWANIA​_ODPADAMI​_KOMUNALNYMI.docx 0.02MB
Oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
OŚWIADCZENIE​_O​_WYŁĄCZENIU​_SIĘ​_Z​_GMINNEGO​_SYSTEMU​_GOSPODAROWANIA​_ODPADAMI​_KOMUNALNYMI.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}