W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej w Zielonce jest osiągnięcie wysokiego poziomu usług świadczonych seniorom mieszkającym w placówce. Tworzymy instytucję przyjazną, której pracownicy świadczą profesjonalną pomoc, opiekę i wsparcie mieszkańcom Domu w celu wzrostu jakości życia

Celem Domu Pomocy Społecznej w Zielonce jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
Pracownicy DPS-u w Zielonce świadczą różnorodne formy pomocy, opieki i wsparcia osobom starszym, które z powodu różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów.

Stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców jest osiągane poprzez realizację takich celów jakościowych jak:

  • uzyskanie wysokiego poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców Domu,
  • utrzymanie osiągniętych standardów w zakresie świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
  • zapewnienie etycznego, efektywnego i gospodarczego wykorzystania zasobów do wykonywania zadań publicznych,
  • utrzymanie stałej komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami i mieszkańcami oraz ich rodzinami.
{"register":{"columns":[]}}