W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zielonka.domypomocy.pl/Biuletynu Informacji Publicznej

  • Data publikacji strony internetowej: 02.11.2017 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.08.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 2023.07.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej we własnym zakresie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: bip@zielonka.domypomocy.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 781 00 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać  skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://bip.brpo.gov.pl/ 


Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce usytuowany jest w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, wyposażony jest w podjazdy. Wewnątrz budynków znajdują się windy i platforma dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnie stopni schodów oznakowano w sposób kontrastowy. Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toaletach zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych.


Aplikacje mobilne

  • brak

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_dostępności.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}