W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://samorzad.gov.pl/zs-kostomloty-drugie  

Data publikacji strony internetowej: 2023.08.30

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023.08.30

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu - w szczególności układu, wyglądu i nawigacji. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie odpowiadają właściciele poszczególnych stron. Publikują oni oddzielne deklaracje dostępności, w których można znaleźć informacje dotyczące dostępności treści i dane do kontaktu, aby użytkownicy serwisu Gov.pl mogli zgłaszać problemy z dostępnością cyfrową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023.08.30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.04.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail szkoly.kostomloty@interia.pl lub telefonicznie 41 303 16 53

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe,
  • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
  • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Dyrektora ZS w Kostomłotach Drugich:

  • osobiście lub pisemnie na adres:  Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich; 26-085 Miedziana Góra; Kostomłoty Drugie; ul. Kielecka 9
  • pocztą elektroniczną – na adres szkoly.kostomloty@interia.pl 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich  prowadzi siedem wejść (na poziomie parteru):

od strony ul. Kieleckiej na wprost usytuowane jest wejście główne – w środku znajdują się schody; drugie wejście po prawej na łączniku do sali gimnastycznej – posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych; trzecie wejście do sali gimnastycznej – posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;

od strony ul. Kościelnej usytuowane są dwa wejścia do budynku szkoły; jedno koło kotłowni – wchodzi się po schodach; drugie naprzeciwko żłobka – wchodzi się po schodach;

od strony ul. Szkolnej prowadzi jedno wejście do szkoły – w środku znajdują się schody;

 od strony ul. Kościelnej do budynku przedszkola prowadzi jedno wejście – w środku znajdują się schody;

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Drzwi otwierane są manualnie.

Na terenie ZS w Kostomłotach Drugich  znajdują się miejsca parkingowe, w tym jedno oznakowane miejsce postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze i drugie piętro) znajdują się przestronne korytarze. Budynek nie posiada wind.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu (recepcja) są pracownicy obsługi.

Gabinet dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze.

Sale lekcyjne znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze.

Koło sali gimnastycznej zlokalizowana jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - stosownie oznaczona.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych).

W budynku nie ustalono innego (specyficznego) sposobu uratowania życia lub ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

{"register":{"columns":[]}}