W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja 2024-2025

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu informuje, że w dniach od 1.02.2024 r. do 29.02.2024 r. przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły.
Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie www.spwodzislaw.pl
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu w roku szkolnym 2024/2025.

Załączniki (do pobrania w części "Materiały"):
1. Rekrutacja - terminy i kryteria. 
2. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. 
3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły. 
4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od placówki. 
5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów wskazujące zamieszkanie krewnego, o którym mowa w kryterium. 
6. Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Włodzisław z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły publicznej. 
7. Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 

Dyrektor szkoły

Jerzy Kostyła

Materiały

1. Rekrutacja - terminy i kryteria. Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 01 lutego 2024 r
01-20240201​_Zarządzenie​_nr​_02​_kom-rekrutacyjna.pdf 0.19MB
2. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. /docx/
02​_2024​_sp​_zgłoszenie​_dziecka​_z​_obwodu​_szkoły.doc 0.06MB
2a. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. /pdf/
02​_2024​_sp​_zgłoszenie​_dziecka​_z​_obwodu​_szkoły.pdf 0.72MB
3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły. /docx/
03​_2024​_sp​_wniosek​_o​_przyjęcie​_dziecka​_spoza​_obwodu​_szkoły.doc 0.06MB
3a. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły. /pdf/
03​_2024​_sp​_wniosek​_o​_przyjęcie​_dziecka​_spoza​_obwodu​_szkoły.pdf 0.67MB
4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od placówki. /docx/
04​_Zal​_4.docx 0.01MB
4a. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od placówki. /pdf/
04​_Zal​_4.pdf 0.24MB
5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów wskazujące zamieszkanie krewnego, o którym mowa w kryterium. /docx/
05​_Zal​_5.docx 0.02MB
5a. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów wskazujące zamieszkanie krewnego, o którym mowa w kryterium. /pdf/
05​_Zal​_5.pdf 0.24MB
6. Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Włodzisław z dnia 30 stycznia 2024 r.
2024-009-zarzadzenie-burm.pdf 1.08MB
7. Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r.
uchwala-rg-XXVII​_2017​_​_w-sprawie-rekrutacji.pdf 0.66MB
{"register":{"columns":[]}}