W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o szkole

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu początkowo miała nadane imię Ludowego Wojska Polskiego. Nadanie imienia nastąpiło 7 października 1973r. Wyjątkowa dla szkoły uroczystość miała na celu: nadanie szkole imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar hitleryzmu oraz otwarcie Izby Pamięci Narodowej. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice, a także kompania honorowa Wojska Polskiego. W latach 90-ych XX wieku szkole zmieniono imię na Wojska Polskiego.
Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.
Nazwa "Wojsko Polskie" była używana od początku XIX wieku, a oficjalnie została wprowadzona w 1918 roku. Używana jest także obecnie jako synonim oficjalnej nazwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) inaczej Wojsko Polskie - siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia Jej interesów i prowadzenia walki zbrojnej.
SZ RP stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je.
Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP sprawuje Prezydent RP, a ogólne kierownictwo zapewnia Minister Obrony Narodowej.

{"register":{"columns":[]}}