W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu
 2. Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław oraz pod adresem e-mail: iod @ spwodzislaw.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 • W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
 • Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres dwóch lat

DOKUMENTY I WNIOSKI /dostępne w części MATERIAŁY/

 • Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych:

Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzisław

KONTAKT:

1. Kontakt e-mail:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH: dyrektor @ spwodzislaw.pl
KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: iod @ spwodzislaw.pl

Materiały

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie​_zgody​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych.docx 0.02MB
Wniosek o zmianę danych osobowych.
Wniosek​_o​_zmianę​_danych​_osobowych.docx 0.03MB
Wniosek o usunięcie danych osobowych.
Wniosek​_o​_usunięcie​_danych​_osobowych.docx 0.03MB
Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Wniosek​_o​_udzielenie​_informacji​_w​_zakresie​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.04MB
Wniosek o przeniesienie danych osobowych.
Wniosek​_o​_przeniesienie​_danych​_osobowych.docx 0.03MB
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Wniosek​_o​_ograniczenie​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.03MB
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
Sprzeciw​_wobec​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}