W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 z późn. 
zm.) - art. 81 ust. 2

Wymagane wnioski

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności. 

Wymagane załączniki

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr pokoju 319 Nr telefonu (25) 644 71 67 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek i czwartek 8:00 – 16:00; środa 8:00 – 18:00, piątek 8:00-14:00. 
Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 7. 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze kto nie zawiadamia właściwych organów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych podlega karze grzywny.

Materiały

ePUAP
{"register":{"columns":[]}}