W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych – obowiązujący wzór wniosku zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Do wniosku zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowalnych należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 30 ust.2a - 4a ustawy Prawo Budowlane.

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.
W powyższym terminie organ może wydać:

  • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
  • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. 
Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega wniesienia opłaty skarbowej.
Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Siedlce.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 631 01 18

Materiały

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
10-wniosek-zgloszenia-budowy-lub-wykonywania-innych-robot-budowlanych.pdf 0.60MB
{"register":{"columns":[]}}