W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Podstawa prawna

Art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – obowiązujący wzór wniosku zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Do wniosku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 71 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Siedlce.

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 30 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia. W powyższym terminie organ może wydać:

  • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; 

nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)

  • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji). 

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może dokonać zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 631 01 18.

Materiały

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
9-zgloszenie-zmiana-sposobu-uzytkowania.pdf 0.37MB
{"register":{"columns":[]}}