W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie budowy i / lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – obowiązujący wzór formularza zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Do wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Opłaty

Wysokość opłat skarbowych za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłaty skarbowe należy uiszczać przelewem na numer konta bankowego właściwego dla opłat skarbowych Urzędu Miasta Siedlce.

Termin załatwienia sprawy

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót budowlanych. 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Informacja o przebiegu sprawy zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach na stronie www.bip.powiatsiedlecki.pl, w zakładce „Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym” 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji sprzeciwu do zgłoszenia służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 631 01 18.

Materiały

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
6-wniosek-zgloszenia-budowy-lub-przebudowy.pdf 0.65MB
{"register":{"columns":[]}}