W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm. ).

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek

Opłaty

Za wykreślenie z rejestru / zmianę danych w rejestrze zwierząt nie pobiera się opłaty skarbowej.
Obowiązek opłaty skarbowej (17 zł) powstaje w przypadku żądania wnioskodawcy o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie w/w czynności.
Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Siedlce: ING Bank Śląski SA o/Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Termin załatwienia sprawy

Wykreślenie z rejestru/zmiana danych w rejestrze – nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.
Wydanie zaświadczenia – nie później niż w terminie 7 dni a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu miesiąca.

Termin składania dokumentów

14 dni od dnia zbycia zwierzęcia

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

  • Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 - punkt kancelaryjny Urzędu, pok. nr 7,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, 08-10 Siedlce,
  • drogą elektroniczną z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-puap: /v48bls3w5x/SkrytkaESP, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl).

MIEJSCE ODBIORU:

  • Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. Nr 319,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • droga elektroniczną.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Wysyłając wniosek pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach na kopercie należy dopisać „Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 644 71 67 wew.1.
 

Materiały

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
2-wniosek-o-wykreslenie-z-rejestru-posiadacza-zwierzat-objetych-ochrona.pdf 0.11MB
ePUAP
{"register":{"columns":[]}}