W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Podstawa prawna

Art. 32, art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego – obowiązujący wzór wniosku zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Do wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

Opłaty

Wysokość opłat skarbowych za czynności związane z udzieleniem pozwolenia na budowę tymczasowego budynku określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłaty skarbowe należy uiszczać przelewem na numer konta bankowego właściwego dla opłat skarbowych Urzędu Miasta Siedlce.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 65 od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 631 01 18.

Materiały

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
5-wniosek-o-wydanie-odrebnej-decyzji.pdf 0.55MB
{"register":{"columns":[]}}