W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2168 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek
  2. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb, przeprowadzonego przez komisję powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowuryb (z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie, średnie branżowelub wyższe wykształcenie rybackie)
  3. Fotografia

Uwaga: Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

Opłata

Opłata za wydanie karty 10 zł (§5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).
Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
44 1240 6292 1111 0011 0090 1501

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr pokoju 319 Nr telefonu (25) 644 71 67 wewn. 2. Godziny pracy: poniedziałek, wtorek
i czwartek 8.00 – 16.00; środa 8.00 – 18.00, piątek 8.00-14.00. 
Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 7. 

Tryb odwoławczy

Brak

Materiały

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
8-wniosek-o-wydanie-karty-wedkarskiej.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}