W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o pozwolenie na budowę

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – obowiązujący wzór wniosku zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Opłaty

Wysokość opłat skarbowych za czynności związane z udzieleniem pozwolenia na budowę określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłaty skarbowe należy uiszczać przelewem na numer konta bankowego właściwego dla opłat skarbowych Urzędu Miasta Siedlce.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 65 od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 631 01 18.

Materiały

Wniosek o pozwolenie na budowę
1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowe.pdf 0.64MB
{"register":{"columns":[]}}