W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2022

02.06.2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Grafika przedstawia: na zielonym tle biały snopek zboża ułożony w słowo krus

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 - 15 lat).
  3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Do wniosku należy dołączyć formularz z „Informacją o stanie zdrowia dziecka" wraz  z "Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego".
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.


W 2022 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w :

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju     w terminie 17.07 - 06.08.2022 r.
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu          w terminie 01.08 - 21.08.2022 r.
 
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „Informację o stanie zdrowia dziecka" wraz z "Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.  Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą". Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(25) 640 46 57 lub (25 ) 640 46 17

PT KRUS w Siedlcach
ul. Brzeska 39
08-110 Siedlce
e-mail: siedlce@krus.gov.pl
Uwaga, są jeszcze wolne miejsca !

Materiały

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą
Wniosek-o-skierowanie-na-rehabilitacje.pdf 0.38MB
Informacja o stanie zdrowia dziecka
Informacja​_o​_stanie​_zdrowia​_dziecka​_2022.pdf 0.31MB
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Oswiadczenie​_rodzica​_opiekuna​_dot​_zgody​_na​_udzielenie​_wszelkiej​_pomocy​_przedmedycznej​_i​_medycznej​_2022.pdf 0.10MB
Informacje podawane w przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Informacje​_podawane​_w​_przypadku​_pozyskiwania​_danych​_osobowych​_od​_osoby​_ktorej​_dane​_dotycza​_2022.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}