W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczycki

22.08.2023

Grafika przedstawia z lewej strony biało-czerwoną flagę Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej godło Rzeczypospolitej Polskiej - biały orzeł ze złotym dziobem i szponami oraz w złotej koronie na czerwonym tle.

Zadanie pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczycki" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • dofinansowanie RFRD: 5 086 491,77 zł
 • dofinansowanie Gmina Paprotnia: 317 906,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 6 358 114,72 zł

Zakres zadania:

 • roboty przygotowawcze;
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 2 417,37 m i szerokości 6 m;
 • wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego na długości 2 417,37 m i szerokości 1 m;
 • wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kostki brukowej;
 • wykonanie przepustu pod jezdnią główną;
 • oczyszczenie rowów z namułu;
 • oznakowanie pionowe i poziome wg. stałej organizacji ruchu.
Remont drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W do m. Mordy

Grafika przedstawia z lewej strony biało-czerwoną flagę Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej godło Rzeczypospolitej Polskiej - biały orzeł ze złotym dziobem i szponami oraz w złotej koronie na czerwonym tle.

Zadanie pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W do m. Mordy" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • dofinansowanie RFRD: 5 854 812,10 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 9 758 020,18 zł

Zakres zadania:

 • roboty przygotowawcze,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 9 569 m i szerokości 5,2 – 5,5 m,
 • wykonanie lewostronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego na długości 9 569 m i szerokości 1 m,
 • wykonanie prawostronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego na długości 9 553 m i szerokości 1 m,
 • remont 11  przepustów,
 • oczyszczenie rowów z namułu o długości 15 191 m,
 • oznakowanie pionowe i poziome wg. stałej organizacji ruchu.

Zdjęcia (1)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Łęczycki do m. Przesmyki

Grafika przedstawia z lewej strony biało-czerwoną flagę Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej godło Rzeczypospolitej Polskiej - biały orzeł ze złotym dziobem i szponami oraz w złotej koronie na czerwonym tle.

Zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Łęczycki do m. Przesmyki" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • dofinansowanie RFRD: 5 805 186,10 zł
 • dofinansowanie RFIL: 168 752,00 zł
 • dofinansowanie Gmina Paprotnia: 384 236,00 zł
 • dofinansowanie Gmina Przesmyki: 617 675,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 9 812 830,75 zł

Zakres zadania:

 • roboty przygotowawcze;
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 4 219 m i szerokości 6 m;
 • wykonanie lewostronnego chodnika na długości 107,81 m i szerokości min. 2 m, w tym peronu autobusowego;
 • wykonanie prawostronnego chodnika na długości 64 m i szerokości min. 2 m, w tym perony autobusowe;
 • wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego szerokości 1 m;
 • wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kostki brukowej;
 • oczyszczenie rowów z namułu;
 • oznakowanie pionowe i poziome wg. stałej organizacji ruchu.

Zdjęcia (1)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice – I etap

 • dofinansowanie RFIL: 1 800 000,00 zł
 • dofinansowanie RFRD: 5 842 517,31 zł
 • dofinansowanie Gmina Siedlce: 617 383,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 8 578 543,91 zł

Zakres zadania:

 • wycinka drzew i krzaków,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 2 202,03 m i szerokości 6,0 – 7,0 m,
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej;
 • wykonanie ścieżka rowerowa;
 • wykonanie ciągu pieszo-rowerowy;
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej;
 • ułożenie korytek krakowskich;
 • oznakowanie pionowe i poziome;
 • budowa kanału technologicznego.

Zdjęcia (1)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Łysów-Hruszew

 • dofinansowanie RFIL: 700 000,00 zł
 • dofinansowanie RFRD: 2 373 960,69 zł
 • dofinansowanie Gmina Przesmyki: 260 221,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 3 414 334,54 zł

Zakres zadania:

 • wycinka drzew i krzaków;
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 2 626,65 m i szerokości 6,0 m (z poszerzeniem na łukach);
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej w terenie zabudowanym;
 • wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego w terenie niezabudowanym;
 • wykonanie zatok postojowych;
 • wykonie zjazdów z kostki brukowej i kruszywa łamanego;
 • budowa kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym;
 • przebudowa 2 przepustów pod jezdnią główną;
 • oczyszczenie rowów z namułu;
 • oznakowanie pionowe i poziome;
 • budowa kanału technologicznego.

Zdjęcia (1)

Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany

 • dofinansowanie FDS: 3 132 630,00  zł
 • dofinansowanie Gmina Skórzec: 197 000,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 4 102 391,10  zł

Zakres zadania:

 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na łącznej długości 2 632,52 m i szerokości 5,5 ÷ 6,0 m;
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej; 
 • wykonie zjazdów z kostki brukowej oraz z betonu asfaltowego; 
 • budowa kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym;
 • oczyszczenie rowów z namułu;
 • ułożenie 150 m ścieku korytkowego;
 • oznakowanie poziome i pionowe.

Zdjęcia (1)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski – Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia

 • dofinansowanie FDS: 4 083 720,00 zł
 • dofinansowanie Gmina Paprotnia: 255 300,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 5 104 650,50 zł

Zakres zadania:

 • wycinka drzew i krzaków;
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na długości 3302,73 m i szerokości 6 m; 
 • wyznaczenie 2 przystanków autobusowych wraz z budową peronów; 
 • wykonanie zjazdów; 
 • wykonanie 2 przepustów pod drogą; 
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
 • oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp; 
 • oznakowanie pionowe poziome.

Zdjęcia (1)

Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 - Mogielnica - Szczeglacin w miejscowości Mogielnica

 • dofinansowanie FDS: 2 777 066,69 zł
 • dofinansowanie Gmina Korczew: 173 566,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 3 471 333,37 zł

Zakres zadania:

 • budowa mostu jednoprzęsłowego
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zdjęcia (1)

Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie Przygody na odcinku Purzec – Przygody

 • dofinansowanie RFRD: 587 747,64 zł
 • dofinansowanie Gmina Suchożebry: 235 680,92 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 1 175 495,29 zł

Zakres zadania:

 • remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na długości 3 840,4 m i szerokości 5,5 m;
 • remont 3 szt. przepustów pod jezdnią główną;
 • remont obustronnych poboczy mieszanką z kruszywa niezwiązanego.

Zdjęcia (1)

Remont drogi powiatowej nr 3667W Krzesk-Królowa Niwa – Izdebki-Kośmidry - Ostoje - Klimy - droga nr 3665W na odcinku Krzesk-Majątek - Izdebki-Kośmidry

 • dofinansowanie RFRD: 267 401,12 zł
 • dofinansowanie Gmina Zbuczyn: 115 086,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 534 802,25 zł

Zakres inwestycji:

 • remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na długości 1 598 m i szerokości 5 m;
 • remont 2 szt. przepustów pod jezdnią główną;
 • remont obustronnych poboczy mieszanką z kruszywa niezwiązanego.

Zdjęcia (1)

Remont drogi powiatowej nr 3655W Domanice – Mroczki – Gostchorz na odcinku Domanice – Mroczki o długości 1300m

 • dofinansowanie RFRD: 192 802,50 zł
 • dofinansowanie Gmina Wiśniew: 77 121,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 385 605,00 zł

Zakres zadania:

 • remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na długości 1 300 m i szerokości 5 m;
 • remont 3 szt. przepustów pod jezdnią główną;
 • remont obustronnych poboczy mieszanką z kruszywa niezwiązanego.

Zdjęcia (1)

Remont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew w dwóch odcinkach, między miejscowością Golice a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3615W o długości 2556m

 • dofinansowanie RFRD: 496 668,04 zł
 • dofinansowanie Gmina Siedlce: 86 742,00 zł
 • dofinansowanie Gmina Suchożebry: 111 925,00 zł
 • całkowita wartość: 993 336,09 zł

Zakres zadania:

 • remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na łącznej długości 2 556 m i szerokości 6 m;
 • remont obustronnych poboczy mieszanką z kruszywa niezwiązanego.

Zdjęcia (1)

Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice”

 • kwota dofinansowania: 2 230 339,91 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 787 924,89 zł
 • planowane efekty: remont drogi na odcinku o łącznej długości 6 850,50 m

Celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie
bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi.

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Zdjęcia (5)

Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W
Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska)”

 • kwota dofinansowania: 1 973 393,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 466 741,75 zł
 • planowane efekty: rozbudowa drogi na odcinku o długości 777,00 m

Celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie
bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi.

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}