W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Cyfrowy Powiat

Grafika przedstawia logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, herb Powiatu Siedleckiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz tekst: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Powiat Siedlecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Grantodawca: 

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Cele projektu:

  1. Opracowanie procesów i procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa. 
  2. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. 
  3. Stworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania systemów informatycznych w sytuacjach zagrożenia. 
  4. Edukacja cyfrowa urzędników i informatyków w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
  5. Zbadanie słabych stron systemów informatycznych urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Planowane efekty:

  1. Opracowana dokumentacja dotycząca cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Starostwa. 
  2. Zwiększenie odporności systemu informatycznego urzędu na cyberzagrożenia związane z realizacją usług publicznych on-line. 
  3. Uruchomienie dodatkowej lokalizacji przechowywania i przetwarzania danych co pozwoli na zapewnienie ciągłości działania urzędu oraz bezpieczną i skuteczną realizację usług publicznych poprzez systemy teleinformatyczne urzędu w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa głównego centrum danych. 
  4. Zabezpieczenie poczty elektronicznej urzędu przed szkodliwymi wiadomościami, żeby nie docierały na indywidualne skrzynki pracowników urzędu. 
  5. Zwiększenie umiejętności cyfrowych pracowników i ich świadomości na temat cyberzagrożeń.

Wartość projektu:

Wartość grantu dla Powiatu Siedleckiego wynosi 244 155,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi: 244 155,00 zł.

Okres realizacji grantu:

12 miesięcy, tj. od 30.09.2022 r. do 30.09.2023 r.
 

{"register":{"columns":[]}}