W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Spotkanie starosty z mieszkańcami gminy Chorzele: mimo trudnych tematów, udało się dojść do porozumienia!

23.03.2023

Podczas spotkania z mieszkańcami omówienia projektów drogowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele
23 marca 2023 roku w basenowej auli w Chorzelach z inicjatywy Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia projektów drogowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele. Nie licząc trzech uczestników spotkania, którzy przybyli na nie wyłącznie w celu robienia sztucznego szumu, zainteresowani tematem m.in. przebudowy drogi wojewódzkiej 614 w kierunku Myszyńca uzyskali szczegółowe wyjaśnienia zarówno od Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego, Wicestarosty Pawła Mostowego, jak i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Pióro. W spotkaniu uczestniczył również radny powiatowy Krzysztof Nieliwodzki, który nieustannie zabiegał o pilny remont tej drogi.
 
Starosta Krzysztof Bieńkowski rozpoczął spotkanie od prezentacji ogromu inwestycji, które obecny Zarząd Powiatu przejął „w powijakach” po poprzedniku Zenonie Szczepankowskim. Mimo trudności i kłód pozostawionych w kwestiach formalnych w ledwie zainicjowanych pomysłach, obecne władze powiatu z Krzysztofem Bieńkowskim na czele podjęły trud ich realizacji. Dzięki sprawnemu zarządzaniu i skutecznym decyzjom, szybko udało się sfinalizować przejęte zobowiązania: nawet te, które wg. obecnych władz nie do końca były zasadne, np. wybudowanie Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju, który powstał z budynku starej szkoły, zakupionej „na potrzeby Powiatu” zarządzanego wówczas przez starostę Zenona Szczepankowskiego od Gminy Chorzele pod wodzą burmistrz Beaty Szczepankowskiej. Przysłowiową „wisienką na torcie” omawianego przykładu jest fakt, że w ULT zarządzającym Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości zatrudnienie znalazł m.in. ten sam Zenon Szczepankowski we własnej osobie!
 
Wracając do tematu czwartkowego spotkania: mieszkańcy zadawali pytania związane z wywłaszczeniami pod przebudowę drogi wojewódzkiej 614. Starosta podkreślił, że jest to droga wojewódzka, a nie powiatowa, ale dla dobra mieszkańców i z powodu fatalnego stanu tego strategicznego ciągu komunikacyjnego Powiat podjął się realizacji tego czasochłonnego zadania. Zebrani dowiedzieli się, jakie działania krok po kroku podjął Powiatowy Zarząd Dróg w celu zrealizowania tej potrzebnej inwestycji. W ciągu roku udało się wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia na przebudowę, co w analogicznych sytuacjach trwa trzy razy dłużej. Powiat wywiązał się z podjętych działań wzorowo, co przyznawał wielokrotnie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, podkreślając świetną współpracę z Powiatem Przasnyskim. Ze szczegółowymi etapami działań podejmowanych w związku z realizacją projektu uzbrojenia strefy gospodarczej w Chorzelach oraz przebudową drogi wojewódzkiej można zapoznać się na stronie: https://samorzad.gov.pl/.../przebudowa-drogi-wojewodzkiej...
 
Dlaczego zatem przebudowa nie rozpoczęła się? Otóż winę za zaistniałą sytuację ponosi wyłącznie Wykonawca, który wygrał przetarg i mimo uzyskania wszelkich pozwoleń, upomnień i ponagleń - nie wkroczył na plac budowy. Wykonawca podobnie postąpił z innymi samorządami, gdzie nie zaczął, bądź nie dokończył swoich zobowiązań, ponieważ stał się niewypłacalny.
 
Władze Powiatu poinformowały, że w tej chwili realizacja tego zadania przez Powiat Przasnyski możliwa jest w przypadku uzyskania środków od samorządu Województwa Mazowieckiego i wyłonienia nowego Wykonawcy, lub przejęcia realizacji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli właściwego zarządcę dróg wojewódzkich, podlegającego pod Urząd Marszałkowski.
Dokumentacja przygotowana przez Powiat Przasnyski zostanie wówczas przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.
 
Na jednym z propagandowych profili facebookowych prowadzonych hobbystycznie (prawdopodobnie przez byłych pracowników Powiatu) pojawiła się treść, która spełnia wszystkie cechy „legendy miejskiej” – pozornie prawdopodobna informacja rozpowszechniana w mediach i internecie, która budzi wielkie emocje u odbiorców. Krótko i na temat: podczas spotkania nikt nikogo nie pogonił, nikt nikogo nie pobił, a ze spotkania wszyscy wyszli o własnych siłach. Co do pośpiechu – grafik władz Powiatu jest bardzo napięty, co sprawia, że przemieszczanie z punktu A do punktu B często odbywa się w pośpiechu, jednak podczas czwartkowego spotkania jego organizatorzy pozostali do dyspozycji mieszkańców aż do ostatniego pytania i ostatniej wątpliwości. Na trzech uczestników spotkania – tych oddelegowanych do wywołania sztucznego szumu – najwyraźniej podziałało wysokie ciśnienie, które zachwiało prawidłowe postrzeganie rzeczywistości, czego efektem jest legenda miejska pt. „Wygarnęliśmy, pogoniliśmy i w pośpiechu wyjechali”. Na szczęście to tylko przedwyborcza legenda.
 
 

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}