W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku  ul.  Gołdapska 23 zapewnia schronienie ofiarom przemocy domowej oraz dzieciom będącym pod ich opieką. Nie jest wymagane skierowanie. Przyjmowane są wszystkie osoby niezależnie od dochodu, także z Powiatu Gołdapskiego.

W ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, medyczna i inna w zależności od potrzeb.

Osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie ze względu na przemoc domową mogą bezpośrednio zgłosić się do ośrodka  w Olecku (czynny całodobowo, tel. 87 520-34-30)  lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi (godz. pracy:  7.30-15.30) celem umieszczenia.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi realizuje program korekcyjno – edukacyjny skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie mogą wziąć udział osoby: skierowane wyrokiem sądu, skierowane przez kuratora, objęte procedurą Niebieskiej Karty oraz ochotnicy.

Program realizowany jest raz w roku przez 3 miesiące w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Założeniem programu jest pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

– uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,

– uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych,

– nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia siły i przemocy,

– naukę partnerskiego układania stosunków w rodzinie,

– naukę konstruktywnego wyrażania uczuć.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w programie. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PCPR przy ul. Jaćwieskiej 14 a w Gołdapi. Program prowadzi wykwalifikowany specjalista – Pani Mirosława Poniatowska.

{"register":{"columns":[]}}