W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Gołdapski przystąpił w 2023 roku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cele i adresaci programu: Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Treść: DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
-
EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE
100.340,46 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
100.340,46 zł

Adresatami są:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym lub równoważne.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin zegarowych miesięcznie. Uczestnik Programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenta, lub ich opiekunowie zobowiązani są złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi niżej załączone dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług:

  1. Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnika.
  2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Materiały

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-1666547153.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}