W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Logo PFRON

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi od 1 marca 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logotyp programu Aktywny Samorząd

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie A1 i A4 – oprzyrządowanie samochodu
Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie C1- wózek elektryczny
Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
Zadanie C3 – proteza kończyny
Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , którzy są przedstawicielami ustawowymi lub opiekunem prawnym dziecka;
Moduł II: Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

szkole policealnej,
kolegium,
szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I – od 03.04.2023 r. do 31.08.2023 r.

MODUŁ II – od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023) 

 od 01.09.2023 r. do 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

 

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

 Wysokość dofinansowania

 Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ustępie 9 oraz w ustępach: 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ustęp 1, ustęp 4 oraz ustęp 5 programu. Treść programu.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

 Uwaga!

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

 Szczegółowe informacje dotyczące realzacji w/w programu udzielane są w siedzibie PCPR w Gołdapi, w godzinach urzędowania: poniedziałki – piątki 7:30 -15:30. Informacje telefoniczne pod nr tel.:87 615 24 73 e-mail: pcprgoldap@op.pl

{"register":{"columns":[]}}