W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym oraz ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonanie codziennych, podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku na likwidację barier architektonicznych należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • udokumentowaną podstawę prawną do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt notarialny, umowa najmu, zgodę właściciela lokalu itp.),
  • potwierdzenie zameldowania lub kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • kosztorys ofertowy.

Do wniosku na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • potwierdzenie zameldowania lub kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • ofertę cenową.
{"register":{"columns":[]}}