W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrabianie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

O dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

  • 30%przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia oraz osób niepełnosprawnych w wieku 16 - 24 lata uczących się i nie pracujących bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • 27% dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25%dla osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20%dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej.
{"register":{"columns":[]}}