W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczny to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

W ramach likwidacji barier architektonicznych można starać sie o dofinansowanie m.in.: dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidacji progów, przystosowania podłoża pod podłogę antypoślizgową, wykonania podjazdu do budynku dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, itp.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej, stałej lub długotrwałej  niezdolności  do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r. lub w przypadku osoby do 16 r. życia  orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. Udokumentowaną podstawę prawną zamieszkania  w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
  3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (załącznik do wniosku),
  4. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego)

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Materiały

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
architektoniczne.doc 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}