W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Karta parkingowa

Komu przysługuje karta parkingowa?

Karty parkingowe przysługują osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadającym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R, 10-N oraz zawierają wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście.

Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

  • Jedną fotografię o wymiarach 35×45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21 zł na nr konta bankowego: 75 9462 0003 2001 0000 3724 0005
  • ​Do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień

Dodatkowe informacje:

Karty parkingowe wydawane są maksymalnie na okres 5 lat.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014 r. kartę parkingową mogą otrzymać jedynie:

  • Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem : 04-O, 05-R, 10-N
  • ​Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnej nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla Placówek

Do wniosku placówki załącza się:

  • Dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej, 
  • ​Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki,
  • Oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności z zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości do poruszania się,
  • Do wglądu upoważnienie do reprezentowania placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki. 

Dane do przelewu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Nr konta bankowego:

75 9462 0003 2001 0000 3724 0005

Tytułem: 
Karta parkingowa dla:………………………………………….. /wpisać imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej/

 

Materiały

2023 Karta parkingowa wniosek
2023-wniosek-karta-parkingowa.pdf 0.29MB
{"register":{"columns":[]}}