W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Aktywny Samorząd

W ramach programu Aktywny Samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy nowoczesnej protezy kończyny, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej lub przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków: 

Moduł I - Od 1 marca 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

Moduł II - dwa terminy: 

 • od 01 marca do 31 marca 2024 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2023/2024 
 • od 01 września do 10 października 2024 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2024/2025.

Więcej informacji na temat Programu Aktywny Samorząd można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14 642 44 15 oraz na stronie www.pfron.org.pl

Materiały

AS Moduł I A1 - zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
Obszar​_A​_Zadanie​_1​_–​_zakup​_i​_montaż​_oprzyrządowania​_do​_samochodu​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_ruchu.pdf 0.43MB
AS Moduł I A2 - uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
Obszar​_A​_Zadanie​_2​_​_–​_uzyskanie​_prawa​_jazdy​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_ruchu.pdf 0.45MB
AS Moduł I A3 - uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
Obszar​_A​_Zadanie​_3–​_uzyskanie​_prawa​_jazdy​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_słuchu.pdf 0.43MB
AS Moduł I A4 - zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
Obszar​_A​_Zadanie​_4​_–​_zakup​_i​_montaż​_oprzyrządowania​_do​_samochodu​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_słuchu.pdf 0.50MB
AS Moduł I B1 - zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Obszar​_B​_Zadanie​_1​_–​_zakup​_sprzętu​_elektronicznego​_lub​_oprogramowania​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_wzroku​_lub​_obu​_kończyn​_górnych,.pdf 0.55MB
AS Moduł I B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Obszar​_B​_Zadanie​_2​_–​_dofinansowanie​_szkoleń​_w​_zakresie​_obsługi​_nabytego​_sprzętu​_elektronicznego​_i​_oprogramowania.pdf 0.43MB
AS Moduł I B3 - zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
Obszar​_B​_Zadanie​_3​_–​_zakup​_sprzętu​_elektronicznego​_lub​_oprogramowania​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_wzroku,.pdf 0.52MB
AS Moduł I B4 - zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
Obszar​_B​_Zadanie​_4​_–​_zakup​_sprzętu​_elektronicznego​_lub​_oprogramowania​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_słuchu,.pdf 0.52MB
AS Moduł I B5 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Obszar​_B​_Zadanie​_5​_utrzymanie​_sprawnosci​_technicznej​_posiadanego​_sprzetu​_elektronicznego.pdf 0.48MB
AS Moduł I C1 - zakup wózka elektronicznego
Obszar​_C​_Zadanie​_1​_–​_zakup​_wózka​_elektrycznego.pdf 0.47MB
AS Moduł I C2 - utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar​_C​_Zadanie​_2​_–​_utrzymanie​_sprawności​_technicznej​_skutera​_lub​_wózka​_inwalidzkiego​_o​_napędzie​_elektrycznym.pdf 0.43MB
AS Moduł I C3 - zakup protezy kończyny
Obszar​_C​_Zadanie​_3​_–​_zakup​_protezy​_kończyny.pdf 0.52MB
AS Moduł I C4 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Obszar​_C​_Zadanie​_4​_–​_utrzymanie​_sprawności​_technicznej​_posiadanej​_protezy​_kończyny,.pdf 0.52MB
AS Moduł I C5 - zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar​_C​_Zadanie​_5​_–​_zakup​_skutera​_inwalidzkiego​_o​_napędzie​_elektrycznym​_lub​_oprzyrządowania​_elektrycznego​_do​_wózka​_ręcznego.pdf 0.49MB
AS Moduł I D - utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Obszar​_D-​_utrzymanie​_aktywności​_zawodowej​_poprzez​_zapewnienie​_opieki​_dla​_osoby​_zależnej.pdf 0.41MB
AS Moduł II - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym
Moduł​_II​_–​_uzyskanie​_wykształcenia​_na​_poziomie​_wyższym.pdf 0.67MB
{"register":{"columns":[]}}