W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Struktura organizacyjna

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Prowadzi sprawy dotyczące

Tel. wewnętrzny

Nr biura

1

Anna Stasiak

 

Kierownik

 

kierownik ośrodka

20

10

2

Emilia Śmigiecka

Zastępca kierownika

 

Stanowisko ds. kadr i administracji

 

zastępuje kierownika podczas nieobecności, organizuje pracę opiekunek, administracja obiektem, zakup materiałów, kadry

22

11

3

 

Anna Krzyżanowska

Główna księgowa

kieruje działem finansowym, nadzoruje i kontroluje realizację budżetu, sporządza sprawozdania finansowe

23

12

4

Marzena Guźniczak

 

Pracownicy socjalni

Praca socjalna, sporządzanie wywiadów, przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej, sprawozdania z działu pomocy społecznej, stypendia socjalne, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, karty dużej rodziny

28

13

5

Barbara Krauz

39

6

Joanna Juchno-Polewik

29

14

7

Renata Majchrzak

30

15

8 Waldemar Kupicz Aspirant pracy socjalnej   30 15

9

Karolina Piasecka

Asystent rodziny

Praca w środowisku z rodzinami  przeżywającymi trudności wychowawcze (opracowanie i realizacja planu pracy z  rodziną, monitoring rodziny)

886-030-173

 

10

Klaudia Gruchała

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i  wychowawczych

Przyjmowanie wniosków, udzielanie pełnej informacji z zakresu świadczeń rodzinnych, sporządzanie sprawozdań

35

1

11

 

Kalina Malek

/zastępstwo/

Wioletta Matusik

Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego,

KASA

Przyjmowanie wniosków, udzielanie pełnej informacji z zakresu funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń i zasiłków w kasie Ośrodka, wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”, obsługa dodatku osłonowego

34

4 i 7

12

 

Natalia Podolak

 

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i dodatków dla gospodarstw domowych

Przyjmowanie wniosków, udzielanie pełnej informacji z zakresu świadczeń rodzinnych, obsługa dodatku węglowego, źródeł ciepła, elektrycznego, refundacji podatku VAT, obsługa sekretariatu i archiwum zakładowego

32

1

13

Anna Kubiena

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Przyjmowanie wniosków, udzielanie pełnej informacji z zakresu świadczeń rodzinnych, obsługa dodatku osłonowego

35

3

14

Danuta Chmielewska

Instruktor terapii zajęciowej

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu podopiecznego

 

 

15

Zuzanna Daraż

Opiekunki

Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego. Zadania: wykonywanie czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych. Dbanie o stan zdrowia podopiecznego oraz o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wykonywanie w domach podopiecznych następujących czynności: pielęgnacyjnych, gospodarczych, opiekuńczych, załatwiania innych spraw podopiecznych na polecenie Kierownika. Utrzymanie w porządku i czystości pomieszczeń mieszkalnych, z których korzysta osoba objęta pomocą. Przygotowanie posiłków. Dostarczenie opału do mieszkania i palenie w piecu. Umożliwienie utrzymania podopiecznemu kontaktu ze społecznością lokalną. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby życiowej podopiecznych.

 

16

Emilia Godula

17

Karolina Kiljańska

18

Iwona Mikulska

19

Katarzyna Papke

20

Katarzyna Pięda

21

Iwona Stawiszyńska

22

Lucyna Wojciechowska

23

Mirosława Szymichowska

Robotnik gospodarczy

Wykonywanie prac porządkowych, zadania dotyczące Banku Żywności

 

KLUB SENIORA W WICKU

1.

Barbara Krauz

Kierownik Klubu Seniora

Kieruje klubem

Tel. wew. 39

biuro nr 13

2.

Ewelina Okon

Instruktor terapii zajęciowej

Prowadzi, organizuje zajęcia w klubie

 

 

{"register":{"columns":[]}}