W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Świadczenie wychowawcze 800+

Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+" przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

rodzina 800 plus
Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego uległa podwyższeniu do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko.
 
Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł jest dokonywana z urzędu, bez konieczności składania przez rodziców/opiekunów dodatkowego wniosku. 

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego, będą je otrzymywać w nowej wysokości począwszy od 1 stycznia 2024 r. 

Pozostałe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają bez zmian.
 
Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.    
Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną.

Ważne:

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca  do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu,  po 30 czerwca , prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Informacje na temat programu "800+"

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

{"register":{"columns":[]}}