W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Schronienie, posiłek, ubranie

Na postawie podpisanej umowy Ośrodek Pomocy Społecznej ma możliwość kierowania osób bezdomnych do:

Schroniska dla bezdomnych w Kalinowie Czosnowie, gm. Wysokie Mazowieckie

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268), osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 

Kalinowo Czosnowo 30,

18- 200 Wysokie Mazowieckie

 tel. 507 209 875

Adres Mailowy: kalinowo-czosnowo.markot@wp.pl

Materiały

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim stan na dzień 16.10.2023r.
wykaz​_placowek​_20231016.xlsx 0.01MB
Ośrodki wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych stan na dzień 16.10.2023r.
osrodki​_wsparcia​_20231016.xlsx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}