W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Opieka wytchnieniowa – edycja 2024" - nabór wniosków

05.03.2024

W związku z zakwalifikowaniem się Gminy Urzędów do Programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie rozpoczyna nabór wniosków.

 Fundusz Solidarnościowy

Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 26 320,90 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi: 26 320,90 zł

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Urzędów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad:

1)   osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), 

2)   dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z  bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 240 godz. rocznie.  

 

Łącznie zaplanowano realizację 640 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Szacuje się, że wsparcie otrzymają 4 rodziny średniomiesięcznie w wymiarze 16 godzin, tj. 160 godzin rocznie.

 

Zakwalifikowanie do Programu oraz ilość przyznanej formy pomocy odbywać się będzie z uwzględnieniem potrzeb członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Gmina Urzędów przyznając usługi opieki wytchnieniowej będzie brała pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

 Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:

  • bezpośrednio do OPS w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów
  • pocztą na adres jw.,
  • mailem: biuro@opsurzedow.pl

Osoba do kontaktu: Rafał Halik, tel. 81 82 25 209

 

Druki do pobrania w załącznikach poniżej.

Materiały

Karta zgłoszenia do programu - załącznik nr 7
Karta​_zgłoszenia​_do​_programu-​_załacznik​_nr​_7.docx 0.04MB
Klauzula rodo - załącznik nr 12
Klauzula​_rodo​_-​_załącznik​_nr​_12.docx 0.02MB
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2024
Program​_Opieka​_wyctchnieniowa​_-​_edycja​_2024.pdf 0.30MB
{"register":{"columns":[]}}