W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy ponownie uruchomiony jako wsparcie dla polskich rodzin

Dodatek osłonowy ponownie uruchomiony jako wsparcie dla polskich rodzin

Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie w godzinach pracy Ośrodka (7:30 – 15:30 za wyjątkiem wtorku: 8:00 – 16:00),
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/ (taki wniosek oraz załączniki muszą być opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym bądź uwierzytelnione profilem zaufanym. 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku (bez zastosowania utraty i uzysku dochodu).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego w 2024 roku:

 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 - 5 osób,
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy.

Aby otrzymać podwyższony dodatek osłonowy trzeba spełnić jeden warunek – źródło ogrzewania musi być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1 500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomoc Społecznej w Urzędowie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Anna Grzebulska

Kierownik OPS w Urzędowie

{"register":{"columns":[]}}