W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

08.03.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024

 Fundusz Solidarnościowy

Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 39 504,60 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi: 39 504,60 zł

Gmina Urzędów  rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W 2024 r. usługami asystencji osobistej planuje się objąć  4 osoby, mieszkańców Gminy Urzędów, spełniających kryteria określone w „Programie”.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gminy Urzędów, zwanych dalej Uczestnikami, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:

  • bezpośrednio do OPS w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów
  • pocztą na adres jw.,
  • mailem: biuro@opsurzedow.pl

Osoba do kontaktu: Rafał Halik, tel. 81 82 25 209

 

Druki do pobrania w załącznikach poniżej.

 

Materiały

Zalacznik nr 7 karta zgloszenia do Programu AOON
Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx 0.04MB
Zalacznik nr 8 karta zakresu czynnosci do Programu AOON
Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx 0.03MB
Zalacznik nr 9 karta realizacji uslug do Programu AOON
Zalacznik-nr-9-do-Programu-AOON-JST-karta-realizacji-uslug-1692172893.docx 0.03MB
Zalacznik nr 15 Klauzula rodo do programu aoon
Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx 0.02MB
Załącznik Oświadczenie o wyborze opiekuna AOON 2024
Załącznik​_Oświadczenie​_o​_wyborze​_opiekuna​_AOON​_2024.docx 0.03MB
Program AOON edycja2024
program-aoon-jst-edycja-2024-1692172859.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}