W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" - rekrutacja uczestników

27.02.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że Gmina Urzędów przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 Fundusz Solidarnościowy

Całkowity koszt programu w 2023 r. wynosi: 54 047,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2023 r. wynosi: 54 047,00 zł

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:

  • bezpośrednio do OPS w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów
  • pocztą na adres jw.,
  • mailem: biuro@opsurzedow.pl

Osoba do kontaktu: Rafał Halik, tel. 81 82 25 209

 

Druki do pobrania w załącznikach poniżej.

Materiały

Karta zgłoszenia do Programu AOON
Załącznik​_nr​_7​_Karta​_zgłoszenia​_do​_Programu​_AOON.DOCX 0.04MB
Karta zakresu czynności AOON
Załącznik​_nr​_8​_Karta​_zakresu​_czynności​_AOON.DOCX 0.02MB
Karta realizacji usług AOON
Załącznik​_nr​_9​_Karta​_realizacji​_usług​_AOON.DOCX 0.02MB
Oświadczenie o wyborze opiekuna AOON 2023
Załącznik​_Oświadczenie​_o​_wyborze​_opiekuna​_AOON​_2023.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna RODO AOON
Załącznik​_nr​_12​_Klauzula​_informacyjna​_RODO​_AOON.DOCX 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}