W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach lub domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną.

Wnioski w tej sprawie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie.

Zgodnie z art.13 ww. ustawy: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż na okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego”.

Z dniem 16 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie, na jego mocy osoba udzielająca schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o refundację zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł dziennie na osobę.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, tzn. jest refundacją wypłacaną za czas od pierwszego dnia pobytu po złożeniu wniosku. Wnioski można składać już za dni, w których udzielono pomocy uchodźcom. W sytuacji dłuższego pobytu będzie można złożyć nowy wniosek o refundację. Można także poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu.

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej. Należy je wydrukować i wypełnić. Dokumenty są także dostępne w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

 

Materiały

Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.pdf 0.19MB
Karta
Karta .PDF 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}