W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Schronienie, posiłek, ubranie

Prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania ma osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona.

 

SCHRONIENIE

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w:

  • noclegowni,
  • schronisku dla osób bezdomnych,
  • schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w ogrzewali, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Osoba bezdomna skierowana do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym określa rada gminy w drodze uchwały.

 

UBRANIE

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez zapewnienie osobie potrzebującej odpowiednio rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.

 

POSIŁEK

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Pomoc  może być przyznawana dzieciom i młodzieży, w okresie nauki w szkole i być realizowana w formie zakupu posiłków.

Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2021 09:28 Aleksandra Strzępka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Pietruszka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Schronienie, posiłek, ubranie 2.0 16.01.2023 14:22 Aleksandra Strzępka
Schronienie, posiłek, ubranie 1.0 29.09.2021 09:28 Aleksandra Strzępka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}