W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁAJĄCY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

Problem przemocy w rodzinie może dotykać wszystkie grupy społeczne, każdego człowieka  bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Powoduje skutki w wielu aspektach ludzkiego życia – rozpadają się więzi społeczne, pojawia się coraz więcej aktów autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami od alkoholu i środków psychoaktywnych.

P R Z E M O C  W  R O D Z I N I E  J E S T   P R Z E S T Ę P S T W E M !

Reaguj-MY na Przemoc!

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się osoba lub rodzina, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Cię i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują NASZEJ POMOCY, możesz bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić to pracownikom:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

Tel. 672810454

e-mail: mops@mops.chodziez.pl

godziny urzędowania: 7:30 do 15:30           

PAMIETAJ!

Obowiązek założenia procedury „ Niebieskie Karty” tj. spisania formularza „ Niebieska Karta – A” spoczywa na przedstawicielu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, którzy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powzięli informację o stosowaniu przemocy domowej!

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Ø  Infolinię (czynną całą dobę)  - 800 120 002

     w tym dyżur prawny (w środy) w godzinach 18:00 – 22:00

Ø  Telefoniczne dyżury prawników pod nr tel.  22 666 28 50

      (w poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00 – 21:00)

Ø  E-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ø  Informacje: www.niebieskalinia.info

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

  • Udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy,
  • Pomaga znaleźć rozwiązania prawne do zastosowania w konkretnej sprawie,
  • Informuje o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy,
  • Udziela informacji świadkom przemocy,
  • Podejmuje interwencję poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami, działającymi w Twojej gminie lub powiecie,
  • Potrafi pomóc w sytuacji, gdy sprawcami są osoby skazane już w przeszłości za przestępstwa związane z używaniem przemocy w rodzinie. Możliwe jest szybkie podjęcie interwencji przez Policję i kuratorów sądowych.

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama.

Specjaliści z Pogotowia „Niebieska linia” mogą Ci pomóc. ZADZWOŃ!

 

 

Materiały

Dane Kontaktowe do Instytucji Świadczących Pomoc
Ulotka.png 0.64MB
PLAKAT Indywidualne spotkania otwarte z pracownikiem socjalnym i psychologiem
PLAKAT Indywidualne spotkania otwarte z pracownikiem socjalnym i psychologiem.png 0.72MB
{"register":{"columns":[]}}