W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży prowadzi nabór do Programu Opieka Wytchnieniowa

Odbiorcami opieki wytchnieniowej mogą być członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagając wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośrodniej opieki nad:

a) dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

b) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu dołączeniu do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

a) karta zgłoszenia do Programu

b) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego - umożliwiającego weryfikację, czy osoba posiada uprawnienia do uczestnictwa w Programie

c) kserokopia pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

d) klauzula informacyjna w ramach Programu - MOPS Chodzież

e) klauzula informacyjna - załącznik nr 12

 

Kompletną dokumentację można składać w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Chodzieży,

ul. Zygmunta Krasińskiego 14,

tel. 67-2810-454

Materiały

Załącznik do wniosku
Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223-1.pdf 0.91MB
Regulamin Programu Opieki Wytchnienowej
Regulaminu​_realizacji​_Programu​_-​_Zał​_Nr​_1​_-​_Karta​_zgłoszenia​_do​_Programu​_-​_edycja​_2024.pdf 1.07MB
Program opieki Wytchnieniowej
Program​_Opieka​_wytchnieniowa-​_edycja​_2024-1.pdf 0.28MB
Klauzula do Programu
klauzula​_do-Programu-OW-JST-2024-1.pdf 0.19MB
Opieka Wytchnieniowa
opieka​_wytchnieniowa​_zdjęcie.jpg 2.81MB
Dofinansowanie ze Środków Funduszu Solidarnościowego
opieka​_wytchnieniowa​_-​_dofina.png 0.76MB
{"register":{"columns":[]}}