W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę  i finansowany z jej budżetu, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje  w przypadkach określonych przepisami.

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania  oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Limity powierzchni mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 % dopuszczalnego przekroczenia

Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 % dopuszczalnego przekroczenia

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  • - jednoosobowym – 40%  ( tj. 2.265,01 zł ) ,
  • - wieloosobowym – 30%  ( tj. 1,698,76 zł ) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5.662,53 zł .

W sytuacji gdy dochód jest nieco wyższy nadal istnieje możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego wówczas gdy kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. W tym przypadku należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Materiały

Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Wniosek o dodatek mieszkaniowy.pdf 0.19MB
DM - deklaracaja o dochodach
DM - deklaracaja o dochodach.pdf 0.19MB
DM - zaświadczenie o wynagrodzeniu
DM - zaświadczenie o wynagrodzeniu.pdf 0.40MB
DM - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
1​_DM​_-​_oświadczenie​_o​_dochodach​_nieopodatkowanych​_(akt)​_(1).pdf 0.29MB
DM - oświadczenie o powierzchni użytkowej domu
DM - oświadczenie o powierzchni użytkowej domu .pdf 0.19MB
DM - oświadczenie o dochodach - działalność gospodarcza
DM - Oświadczenie o dochodach - działalność gospodarcza.pdf 0.27MB
DM - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
DM - oświadczenie​_o​_wielkości​_gospodarstwa​_rolnego.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2021 09:35 Aleksandra Strzępka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grażyna Peksa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dodatek mieszkaniowy 3.0 03.08.2022 13:42 Aleksandra Strzępka
Dodatek mieszkaniowy 2.0 15.02.2022 08:08 Aleksandra Strzępka
Dodatek mieszkaniowy 1.0 29.09.2021 09:35 Aleksandra Strzępka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}