W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Świadczenia Wychowawcze

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na dziecko niezależnie od dochodu

 

Świadczenie wychowawcze 500 + przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na trzymaniu matki albo ojca,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Obecnie świadczenie to przyznawane jest na okres do 31 maja 2021 roku. Przysługuje od dnia narodzin dziecka jeśli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od tej daty.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, platformy PUE ZUS lub systemu Emp@tia.

UWAGA!
Przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej podanej we wniosku.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022

rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. - przyjmowane będą:

- elektronicznie od 01 lutego 2021 r.

- w wersji papierowej od 01 kwietnia 2021 r.                 

 

Szczegółowych informacji na temat Programu Rodzina 500+ można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

Wzór wniosku

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

{"register":{"columns":[]}}