W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodziny wspierające

Rodzina wspierająca jest instytucją powołaną do pomocy rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na mocy Ustawa z dnia 09.06.2011 r.o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie m.in. w opiece i wychowaniu dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rolą rodziny wspierającej jest pomoc rodzinie przeżywającej kryzys w przezwyciężeniu trudności i pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Rodzina wspierająca poprzez swoje działania rozwija umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców i wspiera w integracji członków rodziny. Celem działania rodziny wspierającej jest aktywne pobudzanie członków rodziny do przezwyciężania trudności, a nie wyręczanie rodziny wspieranej, współdziałanie w celu właściwej organizacji czasu członków rodziny, gospodarowania zasobami finansowymi, wychowania i opieki nad dziećmi, kształtowania prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych.

 

Rodzina wspierająca przenosi swoje wzorce – pokazuje prawidłowy model funkcjonowania rodziny. Formy pomocy są bardzo różne – uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami (np. pomoc w wychowaniu, zabieranie dzieci na wycieczki, zajęcia sportowe, pomoc w nauce, racjonalne dysponowanie środkami finansowymi).

 

Gmina co miesiąc zwraca wszystkie koszty poniesione przez rodzinę wspierającą na podstawie przedstawionych faktur. Gmina zwiera umowę z rodziną wspierającą, gdzie określone są zasady rozliczeń. Rodzina wspierająca nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia poza zwrotem poniesionych kosztów (np. bilety do kina, bilety na basen, zwrot równowartości zakupionych produktów żywnościowych).

 

Na terenie gminy Mokobody nie występują rodziny wspierające.

{"register":{"columns":[]}}