W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+" w Wyszonkach Kościelnych

14.02.2022

seniorplus

Jeżeli jesteś:

– mieszkańcem Gminy Klukowo

– w wieku 60 +

– osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

– chcesz pomóc sobie i innym

Zostań uczestnikiem Klubu Senior+

 

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

– zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,

– możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu  samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów,

– i wiele innych zajęć.

 

Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji oraz działalności Klubu Senior+ można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukowie, ul. Mazowiecka 14 lub pod nr tel. 862774372.

Uczestnictwo w Klubie Senior+

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukowie ul. Mazowiecka 14, pok. nr 12.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukowie ,
  • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie oraz Urzędu Gminy w Klukowie

 

Na Państwa deklaracje czekamy do dnia 18 marca 2022 roku, zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru uczestników.

O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidywana liczba miejsc w Klubie, utworzona zostanie lista rezerwowa wg kolejności składanych deklaracji.

 

Klub Senior+ w Wyszonkach Kościelnych funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (M.P.2021.10).

Cel działania Klubu Senior+

Klub Senior+ w Wyszonkach Kościelnych to miejsce spotkań mieszkańców gminy Klukowo w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni oraz zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań, pogadanek, wycieczek, imprez kulturalnych itp. Głównym celem Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego czasu wolnego.

W Klubie Senior+

Uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzy rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. Społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Oferta Klubu Senior+

Klub zapewnia Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, organizację spotkań integracyjno-kulturalnych.

Materiały

Regulamin klubu
regulamin​_klubu.pdf 0.25MB
Zał. nr 1 deklaracja​_uczestnictwa
Zał​_nr​_1​_deklaracja​_uczestnictwa.pdf 0.25MB
Zał. nr 2 oswiadczenie​_o​_zapoznaniu​_sie​_z-​_regulaminem
Zał​_nr​_2​_oswiadczenie​_o​_zapoznaniu​_sie​_z-​_regulaminem.doc 0.10MB
Zał. nr 2 oswiadczenie​_o​_zapoznaniu​_sie​_z-​_regulaminem
Zał​_nr​_2​_oswiadczenie​_o​_zapoznaniu​_sie​_z-​_regulaminem.pdf 0.19MB
Zał. nr 3 klauzula​_informacyjna
Zał​_nr​_3​_klauzula​_informacyjna.pdf 0.19MB
Zał. nr 4 -5 zezwolenie​_na​_rozpowszechnianie​_wizerunku
Zał​_nr​_4​_-5​_zezwolenie​_na​_rozpowszechnianie​_wizerunku.doc 0.12MB
Zał. nr 4 -5 zezwolenie​_na​_rozpowszechnianie​_wizerunku
Zał​_nr​_4​_-5​_zezwolenie​_na​_rozpowszechnianie​_wizerunku.pdf 0.22MB
Zał. nr 6 zaswiadczenie​_lekarskie
Zał​_nr​_6​_zaswiadczenie​_lekarskie.doc 0.11MB
Zał. nr 6 zaswiadczenie​_lekarskie
Zał​_nr​_6​_zaswiadczenie​_lekarskie.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}