W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Woda i ścieki

Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Wójt Gminy Wymiarki informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. na okres trzech lat wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gmin Wymiarki i Iłowa oraz taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wymiarki, zatwierdzona decyzją nr WR.RET.070.190.2018.PK z dnia 18 maja 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11 czerwca 2018 r.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków ujęta jest w załączniku do przedmiotowej decyzji.

Materiały

Decyzja
3366​_decyzja.pdf 0.92MB
Decyzja ws. ścieków
3367​_scieki.pdf 1.04MB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
3368​_taryfa​_dla​_zbiorowego​_zaopatrzenia​_w​_wode.pdf 1.46MB
{"register":{"columns":[]}}