W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wymiarki poziomach recyklingu

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WYMIARKI w 2012 ROKU

 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 80,7%
 2. poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10,2%
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

 

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WYMIARKI w 2013 ROKU

 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 16,6%
 2. poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,8%
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

  

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WYMIARKI w 2014 ROKU

 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,4 %
 2. poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,7%
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WYMIARKI w 2015 ROKU

 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 8,16%
 2. poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24%
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WYMIARKI w 2016 ROKU

 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%
 2. poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38%
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WYMIARKI w 2017 ROKU

 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%
 2. poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,8%
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok

{"register":{"columns":[]}}