W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Korczew informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Korczew zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

 

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Korczew posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie formularza oraz dostarczenie go do dnia 31.01.2024 r. :

  • do Urzędu Gminy osobiście,
  • listownie pocztą na adres: Korczew, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew
  • mailowo na adres: inwestycje@korczew.pl
  • bezpośrednio sołtysom.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy lub do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy.

 

Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) ,,3. Gminy prowadzą ewidencję:1)  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania …; 2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych…”.

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury VAT).

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Ponadto informuję, iż prowadzone będą kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Korczew

/-/mgr inż. Sławomir Wasilczuk// 

 

FIRMY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY KORCZEW

  1. Firma Handlowo – Usługowa EDWARD PSZCZOŁA Borsuki 63, 08-221 Sarnaki tel. 603-130-604
  2. KOM – GAZ Sp. z o.o. ul. Białostocka 37,  08-200 Łosice Tel: 83 357-27-18 lub 83 343-00-24

Materiały

Oswiadczenie o posiadaniu zbiornika bezodplywowego- 2024
Oswiadczenie​_o​_posiadaniu​_zbiornika​_bezodplywowego​_2024.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}