W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Numery telefonów wewnętrznych

WÓJT GMINY

Sławomir Wasilczuk

pokój nr 5

 

SEKRETARZ GMINY

Elżbieta Głozak

pokój nr 4

tel. 25 63 120 22 wew. 11

REFERAT FINANSOWY

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU

Marzanna Kałan

pokój nr 8

tel. 25 63 120 22 wew. 18

STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Inspektor

Zdzisława Śnitko

pokój nr 8

tel. 25 63 120 22 wew. 19

Inspektor

Bożena Wyczółkowska

pokój nr 8

tel. 25 63 120 22 wew. 19

Młodszy Referent

Anna Sadowa

pokój nr 8

tel. 25 63 120 22 wew. 19

STANOWISKO PRACY DS. NALICZANIA I ROZLICZEŃ PŁAC

Inspektor

Jolanta Szpura

pokój nr 7

tel. 25 63 120 22 wew. 21

STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ + KASA

Inspektor

Wiesława Rutkowska

pokój nr 7

tel. 25 63 120 22 wew. 21

STANOWISKO PRACY DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH

Inspektor

Ewa Wójciuk

pokój nr 7

tel. 25 63 120 22 wew. 21

 

S T A N O W I S K A   P R A C Y

 

DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH, SPRAW WOJSKOWYCH,

OC I BHP

Inspektor

Ewa Domańska

pokój nr 9

tel. 25 63 120 22 wew. 20

DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Inspektor

Agnieszka Grabarska

pokój nr 6

tel. 25 63 120 22 wew. 16

tel. 25 63 120 78

DS. ROLNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Referent

Magdalena Sadowa

pokój nr 6

tel. 25 63 120 22 wew. 16

tel. 25 63 120 78

DS. OBSŁUGI RADY GMINY, ARCHIWUM, SPRAW ORGANIZACYJNYCH

I INFORMATYCZNYCH

Inspektor

Elwira Kwaśniewska

pokój nr 9

tel. 25 63 120 22 wew.20

DS. FUNDUSZY UNIJNYCH I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Inspektor

Dorota Szaban

pokój nr 6

tel. 25 63 120 22 wew. 16

tel. 25 63 120 78

DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROMOCJI GMINY I GOSPODARKI ODPADAMI

Referent

Piotr Kościesza

pokój nr 6

tel. 25 63 120 22 wew. 16

tel. 25 63 120 78

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK USC

Sławomir Wasilczuk

pokój nr 5

tel. 25 63 120 22 wew. 11

SEKRETARZ GMINY, PROWADZĄCA SPRAWY Z ZAKRESU USC

Elżbieta Głozak

pokój nr 4

 

FAX- 25 6312089

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- tel. i fax 25 63 120 36, tel. 25 63 120 22 wew. 17

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ- 25 63 120 22 wew. 15 lub 692 342 990

{"register":{"columns":[]}}