W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Wójta Gminy Korczew w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Korczew

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie widoczną dłoń z pieczątką i stos dokumentów, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem pieczątki napis Zarządzenie.

ZARZĄDZENIE NR 7.2024  

WÓJTA GMINY KORCZEW

z dnia 5 lutego 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Korczew

 

Na podstawie art. 31a, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023r. poz. 1688 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku ze wzrostem stanu wody na rzece Bug - przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie we Frankopolu ogłaszam od godz. 8.00 dnia 5 lutego 2024 roku aż do odwołania stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy  Korczew w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie Gminy Korczew.

§ 2. W związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

  1. kontrolować poziom wody w rzece Bug,
  2. monitorować sytuację na zagrożonych terenach,
  3. przekazać informację mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,
  4. utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia

§ 3. Informacje o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenach zagrożonych przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siedlcach.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. ewid. lud., d. o.,  spraw woj., OC  i BHP.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 Wójt Gminy Korczew

/-/ mgr inż.  Sławomir Wasilczuk

{"register":{"columns":[]}}