W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie widoczną dłoń z pieczątką i stos dokumentów, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem pieczątki napis Zarządzenie.

ZARZĄDZENIE Nr 16.2024

WÓJTA GMINY KORCZEW
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: odwołania na obszarze Gminy Korczew stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie przepisów art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 późn. zm.), art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 г., poz. 1478) zarządzam co następuje:

§1. Ze względu na poprawę sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej odwołuję stan pogotowie przeciwpowodziowego dla gm. Korczew

§2. Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane zostaje od dnia 28 marca 2024 г. od godz. 10.00.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 7.2024 Wójta Gminy Korczew z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.WÓJT

/-/ mgr inż. Sławomir Wasilczuk

{"register":{"columns":[]}}